Kontakt

Kontakt info

PIK D.D. RIJEKA
Prehrambeno industrijski kombinat

Adresa:
Krešimirova 26, 51000, Rijeka, Hrvatska

Telefon:
+385 (51) 650 318

Info:
pik.rijeka@pikrijeka.hr

Prodaja:
prodaja@pikrijeka.hr

Služba za marketing:
marketing@pikrijeka.hr

Služba za reklamacije:
reklamacije@pikrijeka.hr

Kadrovska služba:
biljana.cibic@pikrijeka.hr

Narudžba torti i kolača:
+385 (51) 212 558.